Here We Move, de home workout video programma’s van Pilates Noord 

Herewemove.com is een online pilates platform ontwikkeld door Pilates Noord en biedt effectieve, op pilates gebaseerde home workout programma’s.

Er zijn verschillende programma’s, en elk programma omvat ongeveer 20 – 30 lessen van maximaal 20 minuten, dus makkelijk in je dagelijkse schema in te plannen. Je kunt één jaar lang alle lessen zo vaak al je wilt herhalen. Elk programma heeft zijn eigen anatomische focus. Makkelijk en fijn om vanuit huis dagelijks oefeningen te doen, zeker nu het buiten kouder wordt.

Alle videoprogramma’s zijn te vinden op een aparte website herewemove.com. Op de website vind je ook korte sneak peeks van alle programma’s.

Hieronder alvast een korte omschrijving van de programma’s. Op herewemove.com vind je een uitgebreide omschrijving. En heb je na het lezen vragen? We horen het natuurlijk graag!

Korte beschrijvingen Online Workout Programma’s

We’ve got your back | docent Özlem | Engels gesproken. 

Is je onderrug stijf en is je “core” zwak? We’ve got your back! Dit programma is gericht op de lage rug(spieren) en buikspieren. Je leert het bekken te stabiliseren, je heupgewrichten te mobiliseren, en je buikspieren te versterken op een veilige manier.

Care for your Core | docent Eefje | Nederlands gesproken. Wil je op een verantwoorde manier je “core” versterken met pilates en je (weer) fit voelen? Heb je last hebt van pijnklachten rondom het bekken of ben je aan het herstellen van een ingreep of bevalling? Dan is dit programma wat voor jou. Je werkt tijdens dit programma aan core- en bekkenstabiliteit, heupmobiliteit en leert hoe je je ademhaling effectief kunt gebruiken.

Strong Neck & Shoulders | docent Özlem | Engels gesproken. Bouw kracht op en verbeter je mobiliteit met dit op pilates gebaseerde programma voor het bovenlichaam. Deze cursus is gericht op armen, schouders, nek en borstkas. Met de mobiliteits-oefeningen worden je gewrichten soepel waardoor je een minder pijnlijk of stijf lichaam hebt en met de functionele kracht-oefeningen zal je houding verbeteren en zullen je armen en bovenrug sterker worden.

Move for Two – Zwangerschapsprogramma | docent Eefje | Nederlands gesproken. Ben je zwanger en wil je op een verantwoorde manier je tijdens je zwangerschap bewegen, je spieren versterken en je fit blijven voelen? Dan is dit zwangerschapspilates programma wat voor jou. Leer meer over ademhaling, de anatomie van het bekken, de “corespieren” en de bekkenbodemspieren. Tijdens de lessen wordt ingegaan op bekkenpijn en lage rugpijn en wat je kan doen om de pijn te verlichten.

Daily Dose of Pilates 21 days Challenge | docent Eefje + Özlem | Nederlands + Engels gesproken Start vandaag nog met (dagelijks) bewegen en doe mee de Daily Dose of Pilates – 21 Days Challenge.
Kleine gewoontes aanpassen kan tot grote veranderingen leiden. De eerste stap is altijd het moeilijkst. Here We Move maakt het je makkelijk.

Beweeg 21 dagen aaneengesloten, 15 minuten per dag en ga je fitter en sterker voelen.
De lessen bestaan uit pilates-oefeningen welke gericht zijn op het versterken van je “core”,versterken van bil- en beenspieren en het vergroten van algehele mobiliteit en flexibiliteit. Je leert je lichaam en je beweegpatronen beter kennen.

Je hebt 25 dagen om het programma af te ronden. De lessen zijn 15 minuten per dag, dat gaat je echt lukken! : ) Docenten Özlem en Eefje bewegen met je mee en praten je er doorheen. Ozlem’s lessen zijn in het Engels en Eefje’s lessen zijn in het Nederlands.

Pilates voor beginners | docent Eefje + Özlem | Nederlands + Engels gesproken Je wilt meer gaan bewegen, sterker en vitaler worden en je bent nieuwsgierig wat pilates is? Dan is dit programma wat voor jou! Je leert pilates-oefeningen onder de knie te krijgen en de pilates-methode beter te begrijpen in 21 lessen. Het programma is twee maanden toegankelijk dus je kunt de lessen herhalen zo vaak je wilt.

De lessen zijn 15 minuten per dag, makkelijk om in te plannen. Docenten Özlem en Eefje bewegen met je mee en praten je er doorheen. Ozlem’s lessen zijn in het Engels en Eefje’s lessen zijn in het Nederlands.

Je krijgt tijdens de lessen inzicht in de Pilates-methode en je leert begrijpen hoe je de principes niet alleen kunt toepassen op alle verschillende Pilates-oefeningen, maar ook in het dagelijks leven.

De nadruk van de lessen ligt op het trainen van de diepe buik- en rugspieren, het goed leren gebruiken van je ademhaling en het soepel maken van de wervelkolom.

Pilates zal zeker bijdragen aan het verbeteren van je
coördinatie en balans, je lichaamshouding, je flexibiliteit, je mobiliteit en het vergroten van je spierkracht.

Here We Move, de home workout programs by Pilates Noord 

Herewemove.com is an online platform developed by Pilates Noord that offers effective Pilates-based home workout programs.

There are different programs. Each program includes around 20-30 lessons of maximum 20 minutes, so easy to fit into your daily schedule. You can repeat all classes as many times as you want for a year. The programs has its own anatomical focus. Easy and comfortable to do daily exercises from out or your home, especially now that it’s getting colder outside.

All video programs can be found and purchased on a new separate website
herewemove.com. There you will also find short sneak peeks of all programs.

Below you will find short description of the programs. You will find a more detailed information on herewemove.com. And do you have any questions after reading? We’d love to hear about it!

We’ve got your back | teacher Özlem | English
Is your lower back stiff and your core weak? We’ve got your back! This program focuses on the lower back (muscles) and abdominal muscles. You will learn to stabilize the pelvis, mobilize your hip joints, and strengthen your abs in a safe way.

Care for your Core | teacher Eefje | Dutch
Do you want to strengthen your “core” in a responsible way with Pilates and feel fit (again)? Do you suffer from pain around the pelvis or are you recovering from surgery or childbirth?This program is for you. During this program you will work on core and pelvic stability, hip mobility and learn how to use your breathing effectively.

Strong Neck & Shoulders | teacher Özlem | English
Build strength and improve your mobility with this Pilates-based upper body program. This course focuses on arms, shoulders, neck and chest. With the mobility exercises your joints will become flexible so that you have a less painful or stiff body and with the functional strength exercises your posture will improve and your arms and upper back will become stronger.

Move for Two – Pregnancy Program | teacher Eefje | Dutch
Are you pregnant and do you want to move responsibly during your pregnancy, strengthen your muscles and keep feeling fit? Then this pregnancy pilates program is for you. Learn about breathing, the anatomy of the pelvis, the core muscles and the pelvic floor muscles. During the lessons, pelvic pain and low back pain are discussed and what you can do to relieve the pain.

Daily Dose of Pilates – 21 Day Challenge | teachers Eefje + Özlem | Dutch + English

Changing small habits can lead to big changes. The first step is always the hardest. Here We Move makes it easy for you.

Start exercising (daily) today and join the Daily Dose of Pilates – 21 days challenge
Exercise for 15 minutes a day for 21 consecutive days and you will feel fitter and stronger.
The classes consists of Pilates exercises aimed at strengthening your “core”, strengthening the glutes and leg muscles and increasing overall mobility and flexibility. You get to know your body and your movement patterns better.

You have 25 days to complete the program. And each class is only 15 minutes. You can do this! Teachers Özlem and Eefje move along with you and talk you through it. Ozlem’s lessons are in English and Eefje’s lessons are in Dutch.
Pilates experience is not a must. If you have recently given birth or are recovering from an injury, we recommend that you start with the Care for your Core program first.

Pilates for Beginners | teachers Eefje + Özlem | Dutch + English

You want to move more, become stronger and more vital and you are curious what pilates is? Then this program is for you! You will learn to master pilates exercises and learn to understand the pilates method in 21 lessons. The program is accessible for two months, so you can repeat the lessons as often as you want.

Lessons are 15 minutes per day, easy to schedule. Teachers Özlem and Eefje move with you and talk you through it. Ozlem’s lessons are in English and Eefje’s lessons are in Dutch.

You will gain insight into the Pilates method during the classes and you will learn to understand how to apply the principles not only to all the different Pilates exercises, but also in everyday life.

The emphasis of the lessons is on training the deep abdominal and back muscles, learning to use your breathing well and making the spine flexible. Pilates will certainly contribute to improving your
coördination and balance, your posture, your flexibility, your mobility and increasing your muscle strength.

Pilates experience is not a must. If you have recently given birth or are recovering from an injury, we recommend that you first start with the Care for Your Core program.